Valora Marine Ingredients nace inspirada polo mar e as súas materias primas. O noso obxectivo é ofrecer produtos de orixe natural que cumpran coas necesidades de industrias sumamente dinámicas como pode ser a farmacéutica, nutricional ou cosmética entre outras. O compromiso de Valora é o respecto da nosa contorna, as nosas materias primas e a nosa fonte de recursos: o mar. Para iso Valora Marine Ingredients basease no concepto xaponés Mottainai que busca unha racionalización e uso integral dos nosos recursos