A marca Rianxeira é unha das máis recoñecidas de Jealsa. Moi arraigada na mente e nas mesas de todos os consumidores do noso país, conta cunha ampla gama de produtos do mar e conserva esa tradición mariñeira que tanto amamos.