Jealsa, a través de JEALSA ENERGÍA desenvolve, constrúe e opera proxectos de enerxía renovable en España e Chile. A actividade da nosa división enerxética está sempre ligada ás actividades industriais do grupo.

Parque Eólico “San Pedro I” (Chile)

A nosa entrada no sector eléctrico produciuse no ano 1997. Actualmente temos en España participacións en varios proxectos eólicos (90 MW) e en plantas de coxeración (35 MW) e en Chile un Parque Eólico “San Pedro I” na comuna de Dalcahue (Castro-Illa de Chiloé) de 36 MW, estando a traballar xa na súa ampliación, e sempre baixo os máis altos estándares sociais, ambientais e tecnolóxicos.

Parque Eólico “Graiade” (España)