POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Responsable do Tratamento

O Responsable do Tratamento correspóndese co do titular do sitio web, cuxos datos completos son: Jealsa Rianxeira, S.A.U., con CIF A15022221 e enderezo en Bodión, s/n 15930 Boiro (A Coruña).

2. Datos tratados, finalidades e prazo de conservación

2.1 Datos tratados: Para os efectos da solicitude de información ou de contacto co Titular, a subscrición nos nosos boletíns ou newsletters, ou por un eventual proceso de selección, ben convocado ou por unha candidatura espontánea presentada polo usuario, deberanse facilitar uns datos a través do enchemento dos formularios dispostos, nos que se indicarán cales deles teñen o carácter de obrigatorio.

Durante a navegación, poderán facilitarse datos como a dirección IP asignada polo seu provedor ou determinados perfís sociais asociados ao usuario.

2.2 Finalidades: As finalidades serán as seguintes:

1. Contacto: O correo electrónico ou o teléfono facilitado para o contacto, serán utilizados para unha efectiva contestación ás cuestións expostas.
2. Remisión de currículos: O envío dos datos curriculares serán utilizados para a súa utilización en procesos de selección, presentes e futuros, aínda que o Titular resérvase o dereito para eliminar directamente a información facilitada.

2.3 Conservación: O prazo de conservación será o seguinte:

1. Contacto: Os datos serán tratados para xestionar a contestación ou a solicitude de información, procedéndose á súa eliminación unha vez realizado.
2. Remisión de currículos: Os datos serán tratados, desde a súa recepción, por un período de dous anos, agás que o usuario faga chegar antes a súa solicitude de cancelación.

3. Exercicio de dereitos

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación acerca de se se está procedendo ao tratamento de datos persoais que lles incumben, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse ao tratamento dos mesmos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Para iso, os usuarios poderán dirixir unha comunicación por escrito a, Comité de Privacidade, Bodión, s/n 15930 Boiro (A Coruña) ou ao enderezo de correo electrónico comite.privacidad@jealsa.com, incluíndo en ambos casos unha fotocopia do documento nacional de identidade ou documentación acreditativa equivalente.

No caso de que desexa exercer o dereito de portabilidade, facilitarase eses datos ao novo Responsable.

4. Lexitimación do tratamento

A base legal para o tratamento dos datos facilitados é o consentimento outorgado polo usuario para o tratamento dos seus datos persoais para ou un ou varios fins específicos, así como para a execución dun contrato no que o usuario é parte, ou para a aplicación de medidas precontractuais. O consentimento será sempre revogable e poderá exercerse en calquera momento.

5. Destinatarios e cesións

Os datos non serán obxecto de cesión a terceiros nin se realizarán transferencias internacionais de datos.

POLÍTICA DE COOKIES

Unha cookie é un ficheiro que se descarga no dispositivo do usuario ao acceder a determinadas páxinas web para almacenar e recuperar información sobre a navegación que se efectúa desde o devandito equipo.

Neste sitio web utilízanse as seguintes cookies que se detallan a continuación:

Cookie
PHPSESSID
ci_session
cookie_notice_accepted
hc_csrf_cookie
pll_language
wordpress_test_cookie
wp-settings-1
wp-settings-time-1

Para desactivar o uso das cookies ou modificar a súa configuración debe acceder á configuración do seu navegador web. Achegamos, a modo informativo, unha ligazón á documentación dos navegadores máis frecuentemente utilizados.

Internet Explorer: Premendo aquí

Chrome: Premendo aquí

Mozilla Firefox: Premendo aquí

Apple Safari: Premendo aquí